Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“

Švietimo mainų paramos fondo, Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“

Švietimo mainų paramos fondo Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projektą vykdo Vilniaus kučiųjų reabilitacijos centras.
Pagrindinis veiklų partneris: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras.
Projekto koordinatorė Rūta Mackanienė
Projekto kontaktinis asmuo Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis
Trukmė: 2012m.-2014m.
Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.
Pagrindiniai uždaviniai:
– Sukurti profesinio orientavimo specialistų ir konsultatntu Europos organizacijų bendradarbiavimą
– Asmenims su negalia sudaryti palankesnes sąlygas įsidarbinti ir dalyvauti Europos Sąjungos darbo rinkoje.
– Gerinti asmenims su negalia profesinio orientavimo kokybę, teikiant informaciją apie visas darbo rinkos ir profesinio mokymo galimybes.
– Palyginti patirtimi ir geriausia praktika tarp skirtingų šalių abipusio mokymosi ir perduoti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis/
– Palyginti skirtingų šalių geriausią praktiką ir pasidalinti naujas bei geresnes praktikas, šalinant kliūtis.
– Suteikti neįgaliems asmenims galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime, naudojant gerąją tarptautinę patirtį.

Planuojama sukurti internetinę svetainę, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sekmės istoriją; įtraukta visų šalių nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams. Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, ir, svarbiausia, NEĮGALIESIEMS.

Vilnius

Švietimo mainų paramos fondo Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Negalią turinčių asmenų sėkmės istorijų švietimo įtaka jaunų neįgaliųjų gyvenimui“ Nr. LLP-LdV-PRT-2012-LT-0358

Projekto vadovė Rūta Mackanienė
Projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva
Projekto veiklų vadovas Laurynas Bitaitis

Trukmė: 2012m. – 2014m.
Partneriai: Turkija, Lietuva, Italija, Latvija, Lenkija, Bulgarija

Pagrindinis tikslas – didinti jaunų neįgalių asmenų užimtumo galimybes per geresnį profesinį orientavimą.

Ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“

Vilniuje rugsėjo 15-19 dienomis įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas pagal Leonardo da Vinci partnerysčių projektą “ Neįgalių asmenų sėkmės istorijų įtaka neįgalaus jaunimo švietimui“.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Turkijos, Bulgarijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Projekto partneriai atstovavo savo šalių neįgaliųjų įstaigas, teikiančias neįgaliesiems įvairias profesines ir konsultavimo paslaugas.

Susitikimo metu buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, partneriai dalinosi gerąja patirtimi dirbant su neįgaliaisiais. Kiekvienos šalies atstovai pristatė prezentaciją apie įstatymus, kurie saugo neįgaliųjų teises, profesinio švietimo konsultavimo strategijas neįgaliesiems ir organizacijas dirbančios su asmenimis, turinčiais negalią savo šalyje.

Sėkmės istorija ir pasiekimais karjeroje pasidalino Vilniaus kolegijos lektorius ir gestų kalbos vertėjų centro konsultantas – Tomas Ivanauskas. Vizito metu partneriai lankėsi Lietuvos neįgaliųjų reabilitacijos centruose, susipažino su Lietuvoje neįgaliesiems teikiamomis profesinėmis paslaugomis. Vilniaus kurčiųjų jaunimo grupė pristatė meninį pasirodymą.

Vykdant projekto veiklas bus aktyvuota internetinė svetainė, kur kiekvienos šalies neįgalieji papasakos savo sėkmės istoriją; įtraukta visų šalių nuorodos apie organizacijas, kurios teikia neįgalių asmenų profesinį švietimą ir mokymą. Projekto produktai padės palengvinti profesinio konsultavimo kompetencijas neįgaliems studentams.Svetainė bus naudojamas kaip informacijos ir motyvacijos šaltinis profesijos patarėjams, tyrimų centro personalui, Ir neįgaliesiems.

Translate »