Puzzle

Projektas ISM_Emocinio Intelekto ugdymas

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras kartu su “Euro Learning Akademija” (Turkija), vykdo Erasmus+ projektą “Intelektas yra daugialypis”( „Intelligence is multifaceted (ISM)-NR. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000125293

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras teikia įvairias psichosocialines paslaugas neįgaliesiems. Viena iš paslaugų sričių yra emocinio intelekto ugdymas kurtiesiems, gerinanti savijautą, psichinę sveikatą. Skirtingai nuo kognityvinio intelekto, emocinis intelektas nėra fiksuotas talentas ir gali būti lavinamas specialių mokymų metu. Todėl projektas skirtas kurčiųjų emocinio intelekto ugdymui. Juo siekiama plėsti paslaugas kurtiesiems, tobulinant specialistų/šeimų narių ir kurčiųjų emocinio intelekto kompetencijas.

Projekto trukmė: 2023m.- 2024m.

Projekto veiklos:

 1-a pagrindinė veikla. Kursai ir mokymai (Euro Learning Academy) „Emocinio intelekto pedagogika“.

 2-a pagrindinė veikla. Pakviesti du ekspertai İlkay Elif Özalp ir Berfin Ural iš Kemal Yurtbilir specialiosios edukacinės profesinės vidurinės mokyklos (KYOEML), Ankara/Turkija. „Emocinio intelekto ugdymo seminaras“

3-a pagrindinė veikla. „Emocinio intelekto ugdymo dirbtuvės“ kurtiesiems.

Projekto tikslas: plėsti paslaugas kurtiesiems, tobulinant specialistų/šeimų narių ir kurčiųjų emocinio intelekto kompetencijas. Projekto veiklos, pasiekus tikslus, pagerins darbuotojų ir specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis emocinio intelekto kompetencijas; vystysis konfliktų sprendimo įgūdžiai ir efektyvus bendravimas tėvų/vaikų santykiuose, sustiprės bendravimas šeimoje; kurtieji, įgyję emocinio intelekto kompetencijas, gebės giliau pažinti ir plačiau išreikti save, lengviau įsilieti į visuomeninį gyvenimą, darbo rinką, siekti karjeros .

2024m.kovo 19-21d.

Registracija:  https://forms.gle/kg8XWyKP2ePE3nRL6

Seminarą veda: Edukologijos ekspertės iš Turkijos İlkay Elif Özalp ir Berfin Ural

Erasmus+ projektas “Intelektas yra daugialypis”- „Intelligence is multifaceted (ISM)-NR.2023-1-LT01-KA122-ADU-000125293