Projektas “Praleisk dieną su manim”

Projekto pavadinimas/Project title:  Spend a Day with Me

Project CSDVI/093, Nr.  TR2016/DG/03/A1-01/093

PDIC kartu su Turkijos partneriais UBED pradėjo vykdyti tarptautinį projektą CSDVI/093 “Praleisk su manimi dieną” Nr.TR016/DG/03/A1-01/093.

Vykdant projektą, siekiama suprasti kitų visuomenės sluoksnių neįgaliųjų sunkumus kasdieniame gyvenime, remti neįgaliuosius ir jų šeimas bei plėtoti neįgaliųjų ir jų tėvų dialogą TR ir ES šalyse sukurti neįgalių asmenų, jų šeimų ir ekspertų, dirbančių su neįgaliais asmenimis TR ir ES šalyse, dialogo ir paramos grupes ir prisidėti prie jų šeimos „subjektyvios gerovės“ didinimo.

Neįgaliųjų ir jų šeimų problemos yra kliūtis jų integracijai į visuomenę. Be to, neigiamas kai kurių visuomenės sluoksnių požiūris į neįgaliuosius labai apsunkina jų ir jų šeimos gyvenimą. Manome, kad filmai, rodantys neįgaliųjų ir jų šeimų patirtį, kuriuos planuojame parengti vykdydami projektą, teigiamai paveiks visuomenę priimant neįgalius žmones.

Projekto metu planuojami mokymai tėvams Lietuvoje ir Turkijoje “Subjektyvios gerovės mokymai: šeimų, auginančių kitokius vaikus ar slaugančius neįgalų asmenį, pasitenkinimo gyvenimu ugdymas”. Mokymų metu vyks praktiniai mokymai, kaip gerinti savijautą, savivertę. Dalyviai, auginantys ar slaugantys neįgalius asmenis, dalinsis patirtimi, nagrinės gyvenimiškas situacijas.

Planuojama surengti du seminarus, skirtus aptarti dialogo tarp neįgaliųjų, jų šeimų ir ekspertų, dirbančių su neįgaliais asmenimis Turkijoje ir Lietuvoje. Seminaruose bus nagrinėjami neįgaliųjų lūkesčiai, problemos, nevyriausybinių organizacijų darbai. Turkijos ir Lietuvos atstovai dalinsis savo šalių teisinės sistemos teikiamomis socialinėmis paslaugomis neįgaliesiems. Seminarai truks dvi dienas, pirmą dieną vyks informaciniai ekspertų užsiėmimai, darbas grupėse, antrą – praktinių užsiėmimų dirbtuvė. Seminaro dalyvius sudarys tėvai, ekspertai, viešasis, privatusis sektorius ir įvairių NVO atstovai.

Planuojama nufilmuoti trumpi filmai, kuriuose bus įtraukta 10 neįgalių žmonių ir jų šeimų kasdienybė TR ir LT apie jų namų gyvenimą, mokyklos/ darbo gyvenimą, santykius su draugais, socialinį gyvenimą. Tikimasi, kad filmai apie neįgalių žmonių kasdienybę palengvins visuomenės neįgaliųjų priėmimą ir prisidės prie neįgalių žmonių ir jų šeimų lengvesnę integraciją į visuomenę.

Vykdant projektą, siekiama įtraukti kitų visuomenės sluoksnių asmenis, parodyti neįgaliųjų sunkumus kasdieniame gyvenime, remti neįgaliuosius ir jų šeimas bei plėtoti neįgaliųjų ir jų tėvų dialogą TR ir ES šalyse. Projekto metu planuojama sukurti neįgalių asmenų, jų šeimų ir ekspertų, dirbančių su neįgaliais asmenimis TR ir ES šalyse, dialogo ir paramos grupes ir prisidėti prie jų šeimos „subjektyvios gerovės“ didinimo.

RENGINIAI:

2021m. Spalio 14-15d.vyko “Subjektyvios gerovės mokymai: šeimų, auginančių kitokius vaikus ar slaugančius neįgalų asmenį, pasitenkinimo gyvenimu ugdymas”

2021m Lapkričio 24-25d. planuojami dviejų dienų seminaras-dirbtuvės.

Psichosocialinio ir darbo integracijos centras, Lietuvos Socialinių Pedagogų Asociacija kartu su partneriais iš Turkijos kviečia dalyvauti renginyje “Praleisk su manimi dieną “

Siunčiame Jums Kvietimą dalyvauti renginyje.

Maloniai lauksime!

Registracija https://forms.gle/apz3vBgjUPUTDTKN8