Projektai

Projektai

Švietimo mainų paramos fondas, Mokymosi visą gyvenimą programa Grundtvigmokymosi partnerystės projektas:„ Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems su moksleiviais turinčiais disleksijos problemų“ Nr.LLP-GRU-MP-2009-LT-00111. ‘‘Parents teachers and psychologists collaboration for dyslexia : training programme for parents teachers and psychologists working with pupils affected by dyslexia”. http://dyslexia.europole.org/ Projekto … Skaityti toliau: 2009 m.-2011 m. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas “Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems su moksleiviais turinčiais disleksijos problema“ Nr. LLP-GRU-MP-2009-LT-00111. http://dyslexia.europole.org/
Švietimo mainų paramos fondas ,Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis, kvalifikacijos kėlimas“ Sutarties numeris- LLP-LdV-VEPTRO-2010-LT-0479 Projekto vykdytojas: Vilniaus kurčiųjų reabilitacinis centras 2010-2011 m. pagal Leonardo da Vinci programą vykdo projektą “ Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis, kvalifikacijos kėlimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0479. Projekto partneriai: Všį … Skaityti toliau: 2010-2011m. Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci mobilumo projektas Profesinio orientavimo specialistų, dirbančių su kurčiais asmenimis, kvalifikacijos kėlimas” Sutarties Nr. Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0479.