Erasmus+ programos pagalba tobulinamos darbuotojų kompetencijos

Erasmus+ programos pagalba tobulinamos darbuotojų kompetencijos

Trys institucijos, teikiančios švietimo paslaugas, neformalųjį ugdymą specialiųjų poreikių turintiems suaugusiems, vykdo pagal Erasmus+ programą projektą “Darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, kompetencijų tobulinimas ”Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795. Projekto trukmė  – 2018-2019 m.

Neformalųjį suaugusių švietimą vykdančios trys institucijos: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC), Lietuvos neįgaliųjų draugija(LND) ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras (LKNUC) susivienijo į konsorciumą ir parengė bei vykdo anksčiau minėtą projektą. Jo tikslas – tobulinti kompetencijas darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, stebint darbą tarptautinių partnerių organizacijose, o taip pat susipažinti su ugdymu, naudojant kultūrinio paveldo elementus.

Konsorciumo narių atstovai stebėjo darbą Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijoje. Tai nevyriausybinė organizacija, kuri vienija suaugusiųjų švietimo institucijas Latvijoje ir rengia suaugusiųjų švietimo nacionalinius plėtros planus ir strategijas. Asociacijoje dalyviai susipažino su naujais dėstymo metodais, skirtais įvairių poreikių jaunuolių neformaliam mokymui. Mokant suaugusius jiems buvo pristatytos naujos metodikos kultūrinėje veikloje, neformaliojo švietimo kriterijai, jų taikymas, šviečiant suaugusius. Dalyviai praktines užduotis įsisavino su įdomiais interaktyviais mokymo metodais. Projekto dalyviai lankėsi Latvijos kurčiųjų draugijoje, stebėjo kolegų darbą Valmieros Gaujos krašto vidurinėje mokykloje.

Antras vizitas projekto dalyvių buvo Slovėnijos kurčiųjų mokykloje. Ji vienintelė Slovėnijoje mokykla teikia švietimo paslaugas sutrikusios klausos asmenims ir su ja bendradarbiaujančioms institucijoms.

 Projekto dalyviai stebėjo pedagogų, dirbančių su suaugusiais, užsiėmimus Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje, kur tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos veiklose ir bendruose renginiuose, sporto šventėse, tradiciniuose renginiuose, kurių metu prisimenamos senosios slovėnų tradicijos, žaidimai, šokiai, gaminami tradiciniai patiekalai. Suaugusių užimtumo organizacijoje organizuojami renginiai ir projektai glaudžiai susiję su senosiomis slovėnų tradicijomis, suaugusieji nuolat bendrauja su vietiniais gyventojais, renka informaciją apie istorinius įvykius, tradicijas, kulinarinį paveldą. Liublijanos darželyje „Ledina“ dalyviai sužinojo, kad jis turi ekologinio darželio statusą ir vaikai mokomi saugoti senąsias tradicijas. Visos grupės daro darbelius, susijusius su Slovėnijos tradicijomis, pvz., tema – medus. Kadangi duona su sviestu ir medumi – tai slovėnų tradicinis patiekalas, ta tema vaikai kiekvienoje grupėje gamina sumuštinius, piešia lipdo, gamina įvairius darbelius. Nuolat vyksta individualūs pokalbiai su tėvais. Darželio kieme kasmet vyksta renginys, kurio metu vaikai kartu su tėveliais supažindinami su slovėnų liaudies dainomis, šokiais, žaidimais, gaminami ir skanaujami tradiciniai valgiai.  Technologijų gimnazijoje Kamnik mieste skatinami sveikos gyvensenos įpročiai, sveika mityba ,virtuvėje ruošiami įvairūs užkandžiai ir gaminami tradiciniai slovėnų patiekalai kartu su gimnazijos moksleiviais bei tėvais.

Savo patirtimi projekto dalyviai, neformaliojo ugdymo pedagogai, dalinosi bendruomenėje, pedagogų metodiniuose susitikimuose ir pristatė aprašymą „Tarptautinė patirtis Slovėnijoje ir Latvijoje, dirbant su specialiuosius poreikius ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais“. Naujus įgūdžius, perimant tarptautinių partnerių patirtį, panaudojant kultūrinio paveldo amatus bei tradicijas, pritaikė savo darbe: įtraukė į neformaliojo ugdymo metinius planus. Dalyviams įteiktas pareiškėjo ir siunčiančios organizacijos pažymėjimai; išduotas tarptautinių partnerių sertifikatai ir Europass pažymėjimai. Konsorciumo narėms įteikti  dalyvio pažymėjimai, liudijantys dalyvavimą Erasmus+ programoje.

Erasmus
Translate »