EQUAL programos baigiamoji konferencija

EQUAL programos baigiamoji konferencija

Konferencijos programa ir pranešimai

Konferencijos dalyvių sveikinimas
Vilija Blinkevičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė

Lisabonos strategijos įgyvendinimo skatinimas – partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas ir novatoriškumas
Peter Stub Jorgensen, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato direktorius

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektų rezultatai ir jų panaudojimo galimybės
Nijolė Mackevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė

Tema „Šiuolaikinė darbo rinka – galimybės visiems“

Veiksniai, darantys įtaką socialiai pažeidžiamų asmenų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje
Doc. dr. Boguslavas Gruževskis, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius

Partnerystė sprendžiant socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo problemas. Kretingos rajono patirtis
Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja
(Vystymo bendrija „(Re-)integracija į darbo rinką Kretingos rajone“)

Kompleksinių paslaugų privalumai padedant asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, integruotis į darbo rinką
Andrius Lošakevičius, Lietuvos AIDS centro Priklausomybės ligų skyriaus psichologas
(Vystymo bendrija „Laimėk gyvenimą“)

Aktyvaus socialinio darbo nauda dirbant su klausos negalią turinčiais asmenimis
Rūta Mackanienė, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro projekto koordinatorė
(Vystymo bendrija „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“);
Paulo Peereboom, UAB „RIMI Lietuva“ generalinis direktorius

Socialinė reklama, daranti poveikį visuomenės nuomonei
Neringa Jurčiukonytė, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ atstovė ryšiams su visuomene
(Vystymo bendrija „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“)

Tema „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo plėtra ir iššūkiai“

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas – problemos, galimybės, perspektyvos
Rimantas Kairelis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius

Diskusija „Šeimai palankios darbovietės kūrimas: nuo inovacijų prie realybės“
Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas;
Dainius Numgaudis, Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius;
Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono meras;
Saulius Būdvytis, AB banko „Hansabankas“ Personalo departamento direktorius;
Virginija Šidlauskienė, Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto vadovė (vystymo bendrija „Šeimos planeta – šeimai palanki organizacija“);
Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro projektų vadovė (vystymo bendrija „Forward! Šeima ir darbas – suderinami“)

Diskusijai vadovauja žurnalistė Edita Mildažytė

Translate »