2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas” projektas „Darbas, menas ir šeima“ Nr.VP1-1.1-SADM-04-K-01-056

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas” projektas „Darbas, menas ir šeima“…

0 Comments

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K-01 „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinat asmenis su klausos negalia plėtra

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K-01„Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinat asmenis su klausos negalia plėtra Nr.…

0 Comments

2009 m.-2011 m. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas “Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems su moksleiviais turinčiais disleksijos problema“

Švietimo mainų paramos fondas,Mokymosi visą gyvenimą programaGrundtvig mokymosi partnerystės projektas: „Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems…

0 Comments
  • 1
  • 2
Translate »