2019-2020 m. Nordplus Adult 2019 projektas „Use Your Strengths!“

NPAD-2019/10140

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras vykdo projektą pagal norvegų Nordplus Adult 2019 projektą  Use Your Strengths!

Pagrindiniai koordinatoriai Latvijos vidurinio ugdymo įstaiga, plėtros centras, teikiantis vidurinį išsilavinimą vaikams, turintiems klausos ir psichinę negalią, ir organizuoja suaugusiųjų mokymą.

Projekto partneriai : Lietuvos, Švedijos ir Suomijos organizacijos.

Projekto tikslas įgyti tarptautinės patirties ir perimti geriausią suaugusiųjų turinio planavimo patirtį, pagrįstą pagrindinėmis mokymosi visą gyvenimą kompetencijomis, skatinti efektyvų projekto narių organizacijų vystymąsi keliant profesionalias institucijų, pedagogų ir pagalbinio personalo  kompetencijas; sukurti kitą projekto etapą – novatoriškos, pagrįstos IRT, naujų, suaugusiųjų švietimo  programų kūrimas.

Projekto rezultatai: Veiksmingesnis suaugusiųjų švietimas naudojant IRT priemones ir metodus,  motyvuoti suaugusiuosius dalyvauti neformaliojo švietimo programose; darbas su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis, tokiomis kaip migrantai, ribotų galimybių žmonės ir kt.; naudoti ir pritaikyti gerąją partnerių organizacijų patirtį ir patirtį kasdieniniame darbe.

Pagal numatytas projekto veiklas 2019 lapkričio 18-22d. vyko mobilumas Latvijoje: pirmasis tarptautinis vizitas. Vizito metų dalyviai apsilankė Vidžeme taikomųjų mokslų universitete,  Valmieros plėtros agentūroje, Latvijos įdarbinimo agentūroje, mokymo centre „BUTS“.

Taip pat vyko praktiniai mokymai kur susipažinom su X, Y ir Z kartomis bei jų požiūrį į darbą bei gyvenimo vertybėmis. Tema : Iššūkiai darbe su suaugusiaisiais buvo labai aktuali. Karjeros palaikymo sistema Latvijoje suteikė naujų žinių visiems projekto dalyviams.

Translate »