2018-2020 ERASMUS + K2 projektas “WE ARE NOT ALONE”

2018-1-TR01-KA204-058960

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras dalyvauja  projeke pagal Erasmus + KA2 programą 2018-2020m. ” WE ARE NOT ALONE” . Projekte dalyvauja keturios šalys: Turkija, Lietuva , Vengrija ir Airija.

Bendras projekto tikslas – didinti šeimų turinčių specialiųjų poreikių asmenų „pasitenkinimą gyvenimu ir subjektyvią gerovę“ ir ugdyti jų gebėjimus susidoroti su „gyvenimo sunkumais“. Dėl, socialinės izoliacijos,diskriminacijos, įgūdžių, susijusių su neįgalumo problemomis stoka,socialinės paramos trūkumo; specialiųjų poreikių turinčių asmenų šeimos patiria:
a) „neįgalumo atmetimą“
b) „nepasitenkinimą gyvenimu“.

Tėvai, turintys specialiųjų poreikių a negalią turinčius vaikus įgis gebėjimus kaip

1 – Neįgalumo priėmimas,
2 – Susidariusio požiūrio į save keitimas,
3 – stiprins emocinio išgyvenimo įgūdžius;
4 – Socialinio savarankiškumo gerinimas,
5 – Gerins pasitenkinimą gyvenimu įgūdžius
6 – Emocinio reguliavimo ir emocinio stabilumo gerinimas.

Be to, šioje srityje parengtos medžiagos ir gairės bus specialistų ir specialistų, dirbančių specialiojo ugdymo
srityje, vadovas.

Pirmas susitikimas vyko 19-02-2019 –  20-02-2019 Ankaros nacionalinės švietimo tyrimų ir plėtros departamento Ankaros provincijos direktorate.
Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pažinti vieni kitus ir susitarti dėl pagrindinių projekto klausimų.
Dviejų dienų intensyvaus darbo metu planavome savo tolesnius veiksmus kaip: renginių, sklaidos ir organizavimo srityse.

Erasmus