2015-2016 m. ERASMUS+ KA1 projektas “ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste”

2015-2016 m. ERASMUS+ KA1 projektas “ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste”

KA1: “ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste“

Projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013249

Erasmu+

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras vykdo projektą pagal Erasmus + KA1 programą 2015-2016m.“ ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste ” Projekto Lietuvos partneriai: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras; Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Tarptautiniai partneriai: ZGNL(Slovenija) ir A.P.A(Sicilija) Pagrindinis projekto tikslas-stiprinti profesinio orientavimo-konsultavimo specialistų, dirbančių su klausos negalią turinčiais asmenimis, kompetencijas, tobulinant praktinius profesinio orientavimo-konsultavimo įgūdžius, taikant naujus metodus ir semiantis patirties iš Slovėnijos ir Italijos praktikos kurčiųjų profesinio orientavimo-konsultavimo srityje. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų įsidarbinimo galimybės yra ribotos, todėl užtikrinant sėkmingesnę darbo paiešką ir įsitvirtinimą darbo vietoje būtinos specifinės profesinio orientavimo ir konsultavimo žinios. Kokybiškos paslaugos atveria didesnes galimybes asmenims su klausos negalia pasirinkti tinkamą profesiją ir integruotis į darbo rinką. Projekto metu siekiama susipažinti, kaip per profesinį orientavimą-konsultavimą plečiama Europos mokymosi visą gyvenimą erdvė, kaip vykdomas kurčiųjų bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymas. Siekiama įvertinti partnerių šalių patirtį kurčiųjų profesinio orientavimo srityje. Dalyviai įgytas žinias, patirtį panaudos tiesioginiame darbe konsultuodami kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius profesijos ir darbo srityje, suteikdami profesinio orientavimo paslaugas ir ieškodami praktikos bei laisvų darbo vietų, siekiant kurčiųjų integravimo į darbo rinką. Užtikrinant tęstinumą, naudojantis parengtu metodiniu aprašymu, bus perduodama informacija kitiems darbuotojams. Projekto dalyviams bus išduodami Europass mobilumo dokumentas.

KA1: “ ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste “

Projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013249

VšĮ Psichosocialinės ir darbo integracijos centras 2015-2016m. įgyvendina projektą “ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste”.

Projekto Lietuvos partneriai: Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras; Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras; Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Tarptautiniai partneriai iš Slovėnijos, Sicilijos.

Pagal numatytas projekte veiklas vasario 22-25 dienomis vyko darbo stebėjimo mobilumas Slovėnijoje, Liublianoje, kuriame dalyvavo 10 žmonių iš Lietuvos. Vizito metu buvo aplankyta partnerių organizacija Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)), kuri yra centrinė Slovėnų valstybinė institucija, ugdanti kurčius, neprigirdinčius, turinčius kalbos sutrikimų bei asmenis su autizmo spektro sutrikimais. Pagrindinis mokyklos uždavinys pasiekti kuo geresnių rezultatų atskleidžiant kuo daugiau neįgalaus vaiko gebėjimų, ypatingą dėmesį kreipiant į klausos, kalbos (Slovėnų ir Slovėnijos Gestų kalba), ir ryšio plėtrą. Mokykloje mobilumo dalyviai susipažino su jos struktūra, veikla bei organizacijos darbuotojų darbo patirtimi. Be susipažinimo su mokyklos veikla vyko paskaitos apie bendrą profesinį orientavimą Slovėnijoje bei taikomas profesinio orientavimo metodikas. Vizito metu buvo aplankyta ir Liublianos pašto, ekonomikos ir telekomunikacijų mokykla-centras (Šolski centre z apošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana), kuriame grupė turėjo galimybę susipažinti su kurčiųjų profesiniu konsultavimu ir mokymu bei stebėti kelias pamokas. Be profesinio orientavimo grupė iš Lietuvos buvo supažindinta su Liublianoje veikiančiu televizijos kanalu skirtu kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų auditorijai TIPK TV (TIPK TV Vedna in povsod). Projekto dalyviai susipažino su Slovėnijos profesinio orientavimo sistema, skirta kurčiųjų profesiniam pasirinkimui.

Slovėnija

ERASMUS+ projekto prezentacija Slovėnijoje
ES šalių patirtis kurčiųjų profesinio orientavimo kontekste
Papildoma informacija apie projektą internete

Translate »