2012-2013m. Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika Ispanijoje“ Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0688

2012-2013m. Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika Ispanijoje“ Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0688

Švietimo mainų paramos fondo Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci partnerysčių projektas „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika“ Nr. LLP-LdV- IVT-2012-LT-0688

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC) kartu su Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centru (VTMRC), atstovaujamu direktorės Ernestos Konovalčik bei Ispanijos privačia mokymo organizacija M.E.P. Europrojects Granada 2012 m. lapkričio 4 d. – gruodžio 3 d. vykdė Leonardo da Vinci mobilumo projekto „Kurčiųjų moksleivių profesinė praktika Ispanijoje“ (Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0688) profesinę prkaktiką Ispanijoje. Projekto trukmė: 2012 liepos 1d.-2013 birželio 31d. Projekto vadovė – PDIC direktorė psichologė Rūta Mackanienė. Projekto koordinatorė – PDIC programų vadovė Jolanta Proniajeva.

Stažuotės tikslai

Praktikos metu įgytas kompetencijas bendroje VTMRC mokytojų ir mokinių sueigoje pristatė projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva. Pasak jos, visi projekto metu kelti tikslai buvo pilnai pasiekti. Dvylika klausos negalią turinčių VTMRC trečio kurso mokinių, besimokančių staliaus-apdailininko specialybės, lapkričio 4-gruodžio 3 d. pabuvojo stažuotėje Ispanijoje, Granados mieste. Čia jie Ies Virgon de las Nieves profesinėje mokykloje bei Ispanijos statybos įmonėse turėjo galimybę išmokti naudotis modernia technika ir įrankiais bei išbandyti naujas technologijas, naudojamas Ispanijos darbo rinkoje. Lietuvaičiai taip pat susipažino su Granadoje naudojamomis naujomis statybinėmis medžiagomis ir darbo metodais. Mokiniai įgijo komandinio darbo patirties, išmoko labiau pasitikėti savo jėgomis, būti savarankiški, veiklūs ir atsakingi, tenkinti pažinimo poreikius. Jie susipažino su darbų saugos reikalavimais, priimančios šalies miesto istorija, kultūra, tradicijomis. „ Mes buvome tarsi viena šeima su bendrais džiaugsmais, nauja pažintimi su Granada, mokymais bei laisvalaikiu. Visi kartu ir visi vienas už kitą. Kaip šeima-komanda.“-džiaugėsi lydinčioji Eglė Bukelytė.

Pasirūpinta stažuotojų buitimi

Pagal projekto tikslus, kad moksleiviai geriau jaustųsi svečioje šalyje, mokiniai prieš stažuotę lankė ispanų kalbos mokymus. Profesiniai stažuotei mokinius paruošė siunčiančios organizacijos VTMRC profesijos mokytojai, vadovaujami centro darbuotojos Jolantos Jakšto. Tikslinę grupę lydėjo 4 asmenys, atstovavę PDIC, besikeičiantys kas dvi savaites po 2 asmenis. „Šeimininkai puikiai pasirūpino mūsų buitimi: buvome apgyvendinti dviejuose butuose, aprūpintuose visa reikalinga buitine technika. Gyvenome vieni priešais kitus. Tai mums leido akimirksniu sužinoti apie kuriam nors komandos nariui iškilusį rūpestį, laiku ateiti į pagalbą, stebėti vienas kito nuotaikas, palaikyti reikalingą tvarką, – pasakojo viena iš lydinčiųjų asmenų, projekto vykdytoja Rėda Bukelienė. Priimančioji pusė taip pat pasirūpino bilietais miesto viešuoju transportu, organizavo kultūrinę programą.

Mokiniams įsiminė gamybinė praktika

Mokiniui Juozui Kamarauskui imponavo gamybinė praktika. Jis papasakojo, kaip jie, 12 praktikantų, buvo suskirstyti į 3 grupes, kurių kiekviena gavo po praktinę užduotį: pagaminti sienos pertvarą, padėkliukų, šuns būdą. Pasak pranešėjo, ilgiausiai užtruko gaminti padėklus. Reikėjo paskaičiuoti medžiagų sąnaudas, skaityti brėžinius, o darbą kartais tekdavo neštis namo ir ten jį užbaigti. Vienos mokyklos dėstytojas juos išmokė gaminti ispanijos stalių plačiai naudojamą matavimo prietaisą – gramilę. Kiekvienas projekto dalyvis po vieną jų parsivežė namo, o dalį paliko mokykloje. Juozui labai patiko puiki ispaniška virtuvė, šeimininkų svetingumas, kultūrinė programa. Kokia tai vykusi kelionė, galima buvo spręsti iš mokinių reakcijos. Jie šypsenom, skatinančiais judesiais ir laikysena nuolat papildė pranešėjo tekstą.

Įgytos patirties įrodymai

Baigę stažuotę dalyviai gavo sertifikatą ir Europass dokumentą, kuris bus palankus ženklas potencialiems darbdaviams apie kitoje šalyje būsimų darbuotojų įgytą patirtį, žinias ir gebėjimus. Tikimasi, kad tai prisidės ir prie darbdavių negatyvios nuomonės apie neįgalius asmenis keitimo. Atlikta praktika yra pripažinta gamybine praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis.

Kultūrinė programa

Dalyviai džiaugėsi galimybe apsilankyti Granados kurčiųjų organizacijoje, kuri rūpinasi ne tik miesto kurčiųjų, bet viso regiono klausos negalia turinčių neįgaliųjų reikalais.

Lydimi vadovų ar savarankiškai lietuvaičiai tenkino kultūrinius poreikius. Jie apsilankė mokslo parke-muziejuje, keliavo į maurų valdovų Alhambros rūmus ir jų užmiesčio rezidenciją – Generalifės sodus, vaikštinėjo po Albaisiną. Tai kultūriniai objektai, įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Praktiką atlikę moksleiviai linki profesiją besimokinantiems aktyviai dalyvauti pagal mokymosi visą gyvenimą programą, Leonardo da Vinci mobilumo projekte ir turėti tokią puikią galimybę įgyti tarptautinę profesinę patirtį bei susipažinti su nuostabia Ispanų kultūra.

Paklausta apie ateities planus, projekto koordinatorė Jolanta Proniajeva atsako-„Mes tikimes ir tolesnio bendradarbiavimo su VKTC ir kitais profesinio rengimo centrais, mokyklomis organizuojant praktika su mūsų partneriais Ispanijoje Granadoje, o taip pat kitose šalyse. Neigaliesiems moksleiviams tai nepakeiciama patirtis.

Translate »