2009 m.-2011 m. Grundtvig mokymosi partnerystės projektas “Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems su moksleiviais turinčiais disleksijos problema“

Švietimo mainų paramos fondas,
Mokymosi visą gyvenimą programa

Grundtvig mokymosi partnerystės projektas: „Tėvų, mokytojų ir psichologų bendradarbiavimas disleksijos problematikos srityje: programos mokymai skirti tėvams, mokytojams ir psichologams, dirbantiems su moksleiviais turinčiais disleksijos problemų“ Nr.LLP-GRU-MP-2009-LT-00111.
‘‘Parents teachers and psychologists collaboration for dyslexia : training programme for parents teachers and psychologists working with pupils affected by dyslexia”

Projekto pradžia: 2009 m.
Projekto trukmė: 2 metai.
Projekto partneriai: Turkijos, Ispanijos, Latvijos, Lietuvos, Portugalijos ir Italijos įstaigos.

Projekto planas yra stiprinti mokytojų, tėvų, pagalbinių darbuotojų žinias, strategijas ir įgūdžius dirbti ir mokyti vaikus, sergančius disleksija, suteikti jų gyvenimui produktyvumo ir laimės. Tikslas yra Europos lygmeniu palyginti egzistuojančias įvairių šalių įstatymines bazes, bei praktinę veiklą ir sukurti naujas strategijas jai tobulinti, remiantis kiekvieno partnerio kompetencija ir patirtimi- mokytis vieniem iš kitų.

Projekto santrauka: Mokomoji Programa Tėvų Mokytojams ir psichologams, dirbantiems su Vaikais, turinčiais Disleksijos sutrikimą projektas yra paruoštas Europos Sąjungos Grundtvig Partnerystės mokymų projektą- ‘Visą gyvenimą trunkantis mokymas’.

Projekto tikslas: suteikti informaciją, mokytojams, lavintojams psichologams ir mokinių tėvams, kurie yra susidūrę su (6 – 15 metų) vaikais turinčiais Disleksijos sutrikimų, atitinkačius EU nuostatas, bendraujant su tarptautinias partneriais ir institucijomis. Šiuo mokomuoju projektu siekiama suteikti naujos informacijos, mokytojams, tėvams, supažindinti su efektyviais mokymo metodais, kurie padėtų dirbant, bei palengvintų gyvenimą mokiniams turintiems sutrikimą. Viena iš svarbiausios šio projekto aptariamų problemų -mokinių konfrontacija Europos masto aplinkoje ,kad išvengti mažų rezultatų klaidų , svarbu išvystyti naujas strategijas ir mokomąsias medžiagas, kurias mokytojai ir tėvai gali panaudoti.

Mokymo ir lavinimo eigoje bus nauojamasii rekomendacijomis , bei praktika, sukaupta Veronoje ir kitų Europos partnerių šalyse, leisdami komplektą mokomųjų medžiagų tėvams, mokytojams-lavintojams ir mokytojams, bendradarbiausime su psichologais. Mokymo procesas vyks seminaruose, naudojant ICT, patirtį ir žinias dalindamiesi su kitais kolegomis Europos šalyse.

Projekto tikslinė grupė: tėvai, mokytojai-lavintojai mokytojai mokiniai ir Psichologai, susidurę su Disleksijos sutrikimais.

Rezultatai skirti besimokantiems vaikams priklausantiems 6­-15 metų amžiaus grupei, kuriai diagnozuota ankstyvas Disleksijos sutrikimas, o taip pat pagalba, tėvų supažindinimas su problema, bei jos sprendimais.