sanglauda

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K-01 „Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinat asmenis su klausos negalia plėtra

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K-01„Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinat asmenis su klausos negalia plėtra Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-05

Projekto pradžia: 2009 kovo mėn.
Projekto vadovaujantis partneris: VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS KURČIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRAS
Partneriai:
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras
VŠĮ „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“
VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras

2004 m. LKD prisijungė prie Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro inicijuoto ES iniciatyvos Equal projekto „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ ir tapo šio projekto partnere. Ši veikla stipriai prisidėjo prie kurčiųjų įdarbinimo veiklos plėtros ne tik Vilniaus regione, bet ir visoje Lietuvoje. Projektas paskatino inicijuoti panašaus pobūdžio veiklą kituose Lietuvos miestuose.

Projekto tikslas – Lietuvos mastu pritaikyti 2004-2008m. ES bendrijos Equal iniciatyvos projekto “Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką” metu sukurtą kurčiųjų įdarbinimo tarpininkaujant modelį. Įgyvendinant projekto įtakos politikai ir praktikai tikslus bei užtikrinant efektyvų projekto tęstinumą, kurčiųjų įdarbinimo tarpininkaujant modelis bus perkeltas į Lietuvos kurčiųjų draugijos organizacijos sistemą. 7 kurčiųjų įdarbinimo tarnybos bus įsteigtos Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, pratęsta jau įkurtos tarnybos veikla VKNRPMC. Projekte bus:- vykdomas 600 kurčiųjų asmenų įdarbinimas visoje Lietuvoje per įdarbinimo tarnybas pritaikant modernų įdarbinimo modelį.

Remiantis užsienio patirtimi bei Lietuvoje vykdytų tyrimų pagrindu visuomenės švietimui bei nuostatų keitimui naudojama specialiai šiam tikslui sukurta socialinė reklama. Tai gerai žinoma ir plačiai naudojama užsienyje visuomenės švietimo priemonė Lietuvoje dar nėra labai populiari ir išvystyta ypatingai neįgaliųjų asmenų atžvilgiu.

Viešoji įstaiga“ Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“ teikia psichologines paslaugas įdarbinimo tarpininkams; tikslinei grupei- asmenims, turintiems klausos negalią ir ieškantiems laisvų darbo vietų; konsultuoja darbdavius

Šis projektas finansuojamas iš dalies remiant Europos Komisijai

Dokumentas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

http://www.lkd.lt/enews/id-projektas_darbo_link-news-aktyvios_krizes_iveikimo.html