sanglauda

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas” projektas „Darbas, menas ir šeima“ Nr.VP1-1.1-SADM-04-K-01-056

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-04-K priemonės “Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas” projektas „Darbas, menas ir šeima“ Nr.VP1-1.1-SADM-04-K-01-056

Projekto trukmė: 36 mėn., pradžia – 2009 rugsėjo mėn.

Projekto vadovaujantis partneris: Jono Vaitkaus fondas

Partneriai: VŠĮ „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“ – idėjos iniciatorius; Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras; Vilniaus vaikų lopšelis-darželis “Varpelis”; Alytaus lopšelis-darželis “Pušynėlis”; VŠĮ Švietimo ir kultūros mobiliųjų technologijų institutas; VŠĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje; Lietuvos teatrai: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras; Alytaus miesto teatras; Valstybinis jaunimo teatras; Lietuvos rusų dramos teatras; Valstybinis Vilniaus mažasis teatras.

Projekto tikslas – suteikti pagalbą šeimai(-oms) ir vienišiems tėvams, kurių nors vienas iš tėvų dirba meno sferoje ir darbo specifika susijusi su profesijomis, kurių pagrindinis darbo užimtumas vakarais ir poilsio dienomis ir, auginantys mažamečius vaikus iki 10 metų, bei turinčius kitas problemas dėl darbo ir šeimos suderinamumo. Projektas skirtas palengvinti kultūros darbuotojų (aktorių, muzikantų, teatro techninio personalo), auginančių mažamečius vaikus iki 10-14 m., turinčių neįgalius ar senyvo amžiaus šeimos narius, galimybę derinti darbą ir šeimą. Projekto metu darželio patalpose planuojama organizuoti dvi vaikų grupes iki 10 m. Numatomos vaikų atvežimo į darželį ir iš darželio paslaugos. Projekto metu planuojama mobili paslaugų grupė, kurioje pagal darbo sutartį dirbs darbuotojai ir savanoriai. Jie registruos iškvietimus, problemas ir suteiks būtinas paslaugas (trumpalaikė priežiūra namuose, maisto atvežimas ir kt. mobilios paslaugos, išskyrus medicininę ir ilgalaikę priežiūrą) tikslinės grupės šeimoms, turinčioms neįgalų ar senyvo amžiaus asmenį ir, kuriam paskirta būtina slauga.

Projekto metu bus organizuojami seminarai darbdaviams bei Vilniaus savivaldybės atstovams apie šeimos ir darbo suderinamumo problematiką, pozityvaus požiūrio į šeimos įsipareigojimus formavimą darbovietėje bei šeimai palankių priemonių pasirinkimą, lanksčių darbo organizavimo formų taikymą, lyčių lygybės planavimą darbovietėje. Planuojami 3 seminarai savivaldybės atstovams, projekto partneriams-darbdaviams, įvairių kultūros įstaigų vadovams bei jų profesinių sąjungų atstovams. Projekto metu planuojami 3 šviečiamieji seminarai tikslinei grupei. Projekto metų vykdomos veiklos suteiks didesnių galimybių išsaugoti darbo vietą, dirbti, kurti, repetuoti aktoriams, teatro darbuotojams, muzikantams ir jų šeimoms, auginantiems mažamečius vaikus; šeimoms, prižiūrinčioms neįgalų vaiką ar senyvo amžiaus asmenį.

Viešoji įstaiga „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“- projekto iniciatorius, administratorius ir vykdytojas. Centras taip pat vykdo asmenų, turinčių negalią ir senyvo amžiaus asmenų priežiūrą. Remiantis pastebėjimais, pasiūlymais ir prašymais, pasibaigus projektui, planuojama teikti šias paslaugas, išplečiant siūlymus pagal projekto metu pastebėtus trūkumus ir pageidavimus. Šis projektas finansuojamas iš dalies remiant Europos Komisijai. Dokumentas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.