Slide One
Slide Two
Slide Three

Apie mus

saulėVykdant EQUAL projektą „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ (www.deaf.lt) buvo sukurtas neįgaliųjų įdarbinimo modelis, pagal kurį, bendradarbiaujant su 84 įmonėmis, įdarbinti 129 tikslinės grupės nariai, kurtieji. Baigiantis projektui, daugelis įdarbintų neįgaliųjų – kurčiųjų – liko be tarpininkavimo pagalbos. Siekiant užtikrinti įgyvendinto projekto tęstinumą ir naujo modelio taikymą buvo įkurta viešoji įstaiga „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“, kuri ir toliau teikia įdarbinimo ir konsultavimo paslaugas į ją besikreipiantiems neįgaliesiems, atskirties grupės nariams. Centro darbuotojai ir toliau aktyviai bendradarbiauja su darbdaviais, socialiniais partneriais, įvairiomis bendruomenėmis. Šiandien, ES bendrijos EQUAL iniciatyvos dėka, daugelis atskirties grupės asmenų turi darbą ir gali džiaugtis sėkminga integracija (UAB „RIMI“, UAB“Manekenų pasaulis“ ir kt.). Projekto metu sėkmingai vyko tarptautinis bendradarbiavimas, kurio gerąja patirtimi planuojama pasidalinti vykdant įvairius mokymus bei seminarus.

.

Lietuvoje vis didėja neįgaliųjų žmonių skaičius. Autoavarijos, užpuolimai, alkoholis ir narkotikai, užterštumas, žalingi įpročiai ir kiti neigiami faktoriai sąlygoja didėjantį žmonių skaičių, kuriems reikalinga pagalba. “Psichosocialinės ir darbo integracijos centras” pasiryžęs šią pagalbą suteikti. Centro darbuotojai stengiasi padėti nelaimės ištiktiems žmonėms ir sprendžia įvairias problemas.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras:

 • teikia socialines, teisines ir švietimo konsultavimo bei psichologinės reabilitacijos, įdarbinimo paslaugas neįgaliesiems, socialiai remtiniems, įvairių amžiaus tarpsnių ir atskirties grupių asmenims, stiprinant ir skatninant lygias galimybes bei sėkmingo integravimosi į visuomenę procesą.
 • skatina bei šviečia visuomenės narius, siekiant padėti neįgaliesiems, socialiai remtiniems, įvairių amžiaus tarpsnių asmenims integruotis į visuomenę.

Viešoji įstaiga „Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“ dirba su įvairios negalios (judėjimo, sensorinių sutrikimų ir kt.) asmenimis ir atskirties grupėmis (priešpensijinio ir pensijinio amžiaus), teikia pagalbą tvarkant įvairius dokumentus bei tarpininkauja įdarbinant. Darbuotojai mielai padeda vienišiems asmenims ir šeimoms, turinčioms namuose asmenį, kuriam būtina priežiūra; padeda šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką; suteikia trumpalaikę slaugą; organizuoja užimtumo kūrybines stovyklos, bei užsiimame kita kūrybine socialine veikla.

.

Mūsų veiklos akimirkos

Paslaugos

Viešoji įstaiga “Psichosocialinės ir darbo integracijos centras“ susikūrė kaip tęstinė Equal programos Lietuvoje „Asmenų su klausos negalia integracija į darbo rinką“ www.deaf.lt veikla. Pagrindinė centro veikla – suteikti psichosocialines paslaugas atskirties grupės nariams ir jų aplinkai, siekiant palengvinti įsijungimą į visuomeninį gyvenimą. Vienas iš sėkmingų centro darbuotojų programos pavyzdžių – tai prekybos centre “RIMI“ dirbantys kurtieji.

Teikiame paslaugas

Centro darbuotojai stengiasi padėti nelaimės ištiktiems žmonėms ir kartu bando išspręsti šias problemas

Darbo paieška

Socialinės paslaugos

Psichologo konsultacijos, grupės

Mūsų centras rūpinasi ne tik kurčiaisiais. Gaila, tačiau Lietuvoje vis didėja neįgaliųjų žmonių skaičius. Autoavarijos, užpuolimai, alkoholis ir narkotikai, užterštumas, žalingi įpročiai ir kiti neigiami faktoriai sąlygoja didėjantį neįgalių žmonių skaičių, kuriems reikalinga pagalba. Žmonės tampa vienišesni, užsisklendę, neranda paguodos, vienos bėdos ištiktų draugų. “Psichosocialinės ir darbo integracijos centras” stengiasi padėti žmonėms, besijaučiantiems atskirtyje nuo visuomenės, ieškantiems paguodos bei gyvenimo džiaugsmo, suteikiant įvairias socialines, psichologines bei teisines paslaugas:

 • suteikiame teisines konsultacines paslaugas;
 • teikiame pagalbą tvarkant neįgalumo dokumentus;
 • patariame kaip reikia elgtis šeimai ištikus nelaimę, ar praradus sveikatą;
 • konsultuojame kaip gyventi su neįgaliu šeimos nariu;
 • kviečiame psichologus ir organizuojame psichologines grupes;
 • suteikiame socialines paslaugas buityje;
 • padedame šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką;
 • suteikiame trumpalaikę slaugą;
 • padedame vienišiems asmenims;
 • padedame ligoninėje;
 • teikiame pagalbą tvarkant neįgalumo dokumentus;
 • konsultuojame darbo klausimais ir tarpininkaujame įdarbinant;
 • organizuojame įvairius mokymus;
 • organizuojame užimtumo kūrybines stovyklos, bei užsiimame kita kūrybine socialine veikla.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras – tai atrama visiems, kuriems reikalinga pagalba.

Projektai

KVIETIMAS Į SEMINARĄ

“Psichosocialinės ir darbo integracijos centras” vykdant Erasmus+ projektą “Intelektas yra daugialypis” ( „Intelligence is multifaceted (ISM)-NR.2023-1-LT01-KA122-ADU-000125293, kviečia į nemokamą 3-jų

Daugiau »

Renginiai

Projektai

KVIETIMAS Į SEMINARĄ

“Psichosocialinės ir darbo integracijos centras” vykdant Erasmus+ projektą “Intelektas yra daugialypis” ( „Intelligence is multifaceted (ISM)-NR.2023-1-LT01-KA122-ADU-000125293, kviečia į nemokamą 3-jų

Daugiau »
Renginiai

Svečiai iš Turkijos

Psichosocialinės ir darbo integracijos centre svečiavosi kolegos iš Ankaros , Etlik edukacijos centro vadovai.Ahmed Azizoglu,Mujdat Akbulut,Ismail sav PDIC vadovai aptarė

Daugiau »